Mgr. Milan Sojka
EXCEL 2010 - návod (úplne od začiatku)
Návod Excel 2003 tu
I. Nastavenie strany
Zdroj - Excel 2010 tu
II. Bunky
III. Vkladanie do buniek
IV. Rozmery bunky
V. Kedy zmeniť rozmery bunky
VI. Vkladanie riadkov a stĺpcov
VII. Kopírovanie obsahu bunky
VIII. Zlučovanie buniek
IX. Vyznačená skupina buniek
X. Hárky
XI. Súčet
XII. Kopírovanie funkcie
XIII. Mocniny, odmocniny
XIV. Grafy
XV. Filter
XVI. Panel "Rýchly prístup"
XVII. Zoznamy
XVIII. Goniometrické funkcie